Friday, 18 November 2011

Apa itu Masalah?

Masalah boleh merupakan kenyataan atau situasi dalam kehidupan seharian yang memerlukan penyelesaian akan tetapi penyelesaian itu tidak begitu nyata kerana ia merupakan cabaran kepada murid yang harus memainkan peranan aktif dalam menyelesaikannya.

No comments:

Post a Comment