Saturday, 19 November 2011

Penyelesaian Masalah (Problem-solving)

Setiap orang pada bila-bila masa tidak terkecuali dalam menghadapi kesulitan dan akan berhadapan dengan tugas untuk menyelesaikan masalah tertentu. Masalah ini kadangkala kelihatan seperti satu proses yang berterusan yang merupakan satu bahagian yang berintegrasi dengan kehidupan kita. Hal ini satu hakikat. Ramai orang yang gagal dalam mencari penyelesaian. Biasanya, masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan baik akan memberi kesan kepada hidup kita.
           Di sekolah, pembelajaran berasaskan penyelesaian masalah adalah satu cara menstruktur atau mengajar sesuatu mata pelajaran dengan mengguanakan masalah sebagai satu rangsangan dan fokus aktiviti pelajar. Ia bukan memasukkan aktiviti-aktiviti penyelesaian masalah dalam sesuatu pelajaran tetapi satu cara menyampaikan kurikulum dengan menjadikan masalah sebagai pusat atau tumpuan. Pengajaran berasaskan masalah dimulakan dengan satu isu atau masalah dan tidak melibatkan penyampaian konsep atau prinsip sesuatu mata pelajaran itu.
            Pembelajaran berasaskan masalah bukanlah satu perkara baru. Ia telah diperkenalkan sejak beberapa dekad dan telah dipraktikkan oleh Socrates dan Plato pada satu masa dahulu untuk memacu pembelajaran dan pemahaman di kalangan pelajar. Pembelajaran berasaskan masalah mula disesuaikan dalam bidang sains kesihatan, terutamanya dalam pendidikan perubatan. Bagaimanapun, pembelajaran berasaskan masalah seperti ini telah berkembang ke dalam kawasan-kawasan kajian dan disiplin yang lain.
           Terdapat pelbagai versi yang berbeza terhadap model penyelesaian masalah. Walau bagaimanapun, semuanya mengandungi langkah-langkah utama yang hampir serupa.

Langkah-langkah penyelesaian masalah
Kaedah menyelesaikan masalah adalah salah satu strategi untuk menggerakkan daya fikir pelajar. Ia boleh dilaksanakan melalui beberapa peringkat.
  1. Mendefinisikan masalah
  2. Mengenal pasti dan mendefinisikan punca/ sebab
  3. Menerbitkan penyelesaian alternatif
  4. Menilai alternatif
  5. Menyetujui penyelesaian yang terbaik
  6. Membangunkan pelan tindakan
  7. Melaksanakan dan menilai penyelesaian

No comments:

Post a Comment