Saturday, 19 November 2011

LANGKAH-LANGKAH MENYELESAIKAN MASALAH.


MODEL POLYA
Model yang paling biasa digunakan dalam menyelesaikan masalah (Matematik) adalah menggunakan model yang dicadangkan oleh George Polya yang memerlukan pelajar melalui empat peringkat penyelesaian masalah seperti yang berikut :
1.         Memahami Masalah.
2.         Merancang Strategi.
3.         Melaksanakan Strategi.
4.         Menyemak Semula.
MEMAHAMI MASALAH.
Langkah awal dalam penyelesaian masalah ialah pelajar perlu memahami dahulu masalah yang diberi. Pelajar perlu mengenalpasti
  • Apa yang diberi – Apa itu entity-entiti, nombor-nombor, bentuk-bentuk, perkaitan-perkaitan dan nilai-nilai yang terlibat.
  • Apa yang perlu dicari – Guru boleh membantu pelajar memahami masalah dengan menyoal beberapa soalan yang telah disediakan.
MERANCANG STRATEGI. 
  • Mengenalpasti operasi.
  •  Mengenalpasti Strategi.
Dalam merancang strategi cuba kaitkan dengan pengalaman yang telah pelajar alami dalam menyelesaikan masalah sebelum ini. Operasi matematik apakah yang terlibat? Strategi-strategi penyelesaian masalah yang berikut perlu dikembangkan.
1.    Teka dan uji.
2.    Membina model.
3.    Menggunakan gambarajah.
4.    Memudahkan masalah.
5.    Mencari pola.
6.    Melakonkan masalah.
7.    Menyiasat semua kemungkinan.
8.    Membina jadual.
9.    Kerja secara songsang.
MELAKSANAKAN STRATEGI.
Untuk melaksanakan strategi, buat penyelesaian berdasarkan kepada perancangan yang telah kita rancangkan pada awalnya, iaitu
1.    Terjemahkan maklumat yang diberi itu kepada bentuk matematik.
2.    Laksanakan semua proses yang terlibat.
MENYEMAK SEMULA.
Ketika menyemak semula beberapa perkara berikut perlu diberi perhatian supaya cara penyelesaian masalah yang dilaksanakan oleh pelajar adalah logic walaupun berbeza-beza strateginya. Perkara-perkara yang perlu diberi perhatian adalah seperti berikut:-
1.    Semak semua maklumat penting yang telah dikenalpasti.
2.    Semak pengiraan.
3.    Pertimbangkan penyelesaian yang logik.
4.    Lihat penyelesaian yang lain.
5.    Baca semula soalan dan tanya diri sendiri sama ada kita benar-benar telah menjawab soalan.

No comments:

Post a Comment