Monday, 21 November 2011

MEMUDAHKAN MASALAH (Soalan Penyelesaian Masalah)


            Lazimnya, apabila pelajar menghadapi sesuatu masalah yang rumit dan yang melibatkan nombor-nombor bernilai besar mereka enggan menyelesaikannya kerana takut akan nilai-nilai besar itu. Apakah berlaku jika kita gantikan nilai-nilai besar itu dengan nilai-nilai yang kecil? Ini dapat memudahkan masalah itu dan ia lebih senang diselesaikan. Cara penyelesaian masalah yang lebih mudah ini kemudiannya digunakan untuk menyelesaikan masalah asal.
CONTOH.
Masalah      : Ali membeli sebuah piano dengan harga RM 6000 dan kemudian menjualnya dengan mendapat keuntungan sebanyak 25% atas harga kos piano itu. Dengan harga berapakah Ali menjual piano itu?

PENYELESAIAN
Langkah 1      Memahami masalah. 
~ Kos piano ialah RM 6000.
~ Piano dijual semula dengan keuntungan sebanyak 25%.
~ Berapakah harga jual piano itu? ( Harga ini mesti lebih tinggi daripada kos asal piano – 
   ada keuntungan )
Langkah 2      Merancang Strategi/ Pelan
~ Untuk membuat keuntungan sebanyak 25%, Ali sudah tentu menetapkan harga jual 25% lebih tinggi daripada harga beli. Oleh itu, harga jualan ialah
125% daripada RM 6000.  
Harga Jual    = 125% X RM 6000
                       = 125/100 X 6000
~ Nombor-nombor terlalu besar. Oleh itu cuba selesaikan masalah yang lebih mudah. Iaitu     kecilkan angka-angka besar terlebih dahulu. Selesaikan dan kemudiannya gunakan penyelesaian masalah kecil untuk menyelesaikan  masalah asal. Ada Dua cara :
(A)  Permudahkan nilai % kepada 10% atau 5%. Kirakan 100% X 6000;
10% X 6000, 20% X 6000, 5% X 6000 dan jumlahkan untuk mendapat 
125% X 6000.

ATAU
(B)  Permudahkan nilai 6000 kepada 60. Kirakan dan kemudian darab dengan  
       100, kerana 6000 = 100 X 60.
Langkah 3      Melaksanakan Strategi/ Pelan.
(A)  100% ialah RM 6000
10%   ialah RM 600
20%   ialah RM 1200
 5%    ialah RM 300
                        JUMLAH 125%  ialah RM 7500 – Harga jualan piano.
(B)  125/100 X 60 = 75
        = 75 X 100
        = RM 7500.
Langkah 4      Semak Semula. 
~ Adakah jawapan munasabah.
~ Semak Pengiraan.
~ Adakah cara yang lebih mudah lagi atau tidak?
~ Semak jawapan anda dengan cara membahagi  2 sahaja iaitu tentukan nilai 100%, 50% 
   dan  25%.

No comments:

Post a Comment